Mini Słownik

Mini Słownik Warmińsko-Polski

Zitojta - Witajcie

Dozidzanio - Żegnajcie
kesel           -kocioł
tynka           -wanna
pitrol            - nafta,   pitrolowa lampa  - lampa naftowa
łosiera         - pielgrzymka
ślombank    - drewniana twarda kanapa, popularna w dawnych domach warmińskich
kermas        - przyjęcie w domu z okazji odpustu
szurek         - chłopiec
przydón       - kawaler
frysztyk       - śniadanie
faryna         - cukier
szmórkółl    - duszona czerwona kapusta
tanta            - ciotka
papa            - ojciec
woszty, szpeki i zilce - kiełbasy, boczki i zimne nóżki
ónkel           - wujek
bigelejza     - żelazko
bombony    - cukierki
łyberka       - pasztetowa
blutówka    - czarny salceson
grycówka   - kaszanka
łurojchrować - uwędzić
sojdy            - kromki chleba
trepy            - schody
potka           - matka chrzestna
klejdzik        - sukienka
szypa          - łopata
szwester     - siostra
jydło            - jedzenie
sztrojzelkuch - ciasto drożdżowe z kruszanką
pożerlim - zjedliśmy
w pazory - w ręce
kudły - włosy
ejnladunek na kowka i kuch - zaproszenie na kawę i ciastko
fico - złapią
chućko - szybko
dercie - krzyk
bziyda - bieda
wciórke - wszyscy
zieczerza - kolacja